SPECIALSÖK GRUNDKURS

Målet med kursen är:
Skapa förståelse för hundens kapacitet att använda sitt luktsinne.
Skapa förståelse för kommunikation mellan förare och hund för att få ett bra samarbete.
Deltagande ekipage ska lära sig att söka efter etiketten röd kong.

Max 6 deltagare

Anmälan görs till:

Anna Fallkvist

 

Pris för kursen 1900:-

Kurslitteratur ”Specialsök – Preparatsök Del 1” finns att köpa på plats för 260:-

 

Ange i anmälan:
Vilken kurs
Namn
Adress
Mobilnummer
Hundens namn, ras och födelsedatum
Samt namn och personnummer på förare och medlem i eventuell brukshundsklubb.

Ny medlem ska även fylla i formuläret på SBK:s medlemssida och skicka in.

Start: 16/9

Instruktör: Anna Fallkvist

Datum:

Lördag 16/9 10:00-13:00
Torsdag 28/9 18:00-20:30
Torsdag 12/10 18:00-20:30
Tisdag 24/10 18:00-20:30
Torsdag 9/11 18:00-20:30
Tisdag 21/11 18:00-20:30

 

Start typing and press Enter to search