Styrelse , Sektorer och kommittéer

Styrelse

Thomas Forss
Sekreterare
070-5737685

Tomas Samuelsson
Ordförande
070-3493282

Anna Fallkvist
Vice ordförande

Katarina Olsson
Ledamot

Jenny Fritzon
Ledamot

Lena Bengtsson
Kassör

Maria Kajliden
Ledamot

Gun Eliasson
Suppleant

Helena Johansson
Suppleant

Valberedning

Veronica Andersson
Sammankallande

Susanne Rosén

Jessica Johansson

Revisorer

Jan Rosén
Ordinarie

Cecilia Mollgren
Ordinarie

Ewa Larsson
Suppleant

Karin Mathiesen
Suppleant

Hundägarutbildnings sektorn HUS

Prov och Tävlings kommittén

Lägerkommittén

Tjänstehundssektorn FM

Kontaktperson
Ulf Simonsson
076-100 03 11

Vaktmästare

Thom Ekberg

Start typing and press Enter to search