Styrelse , Sektorer och kommittéer

Styrelse

Thomas Forss
Sekreterare
070-5737685

Tomas Samuelsson
Ordförande
070-3493282

Jenny Fritzon
Vice ordförande

Katarina Olsson
Kassör

Maria Kajliden
Ledamot

Helena Johansson
Suppleant

Gunnel Wahlén
Suppleant

Valberedning

Veronica Andersson
Sammankallande

Josefin Bomander

Revisorer

Mikaela Zahn
Ordinarie

Cecilia Mollgren
Ordinarie

Viktoria Hamlin
Suppleant

Ulf Simonsson
Suppleant

Hundägarutbildnings sektorn HUS

Prov och Tävlings kommittén

Lägerkommittén

Katarina Olsson

Tjänstehundssektorn FM

Sammankallande
Carina Andreasson
070-4838518

Vaktmästare

Thom Ekberg

Start typing and press Enter to search