I år går tävlingen den 17 oktober i Varberg.

För regler se bifogad bilaga, finns också på

www.sbkhalland.se/sv/dokument.

Anmälan till info@varbergsbk.se senast den 26 september.

Anmälningsavgift per lag är 500 kr som inbetalas till bg 836-0448 senast 26

september.

Kongresshandlingar 2020

Här kan ni läsa SBK:s kongresshandlingar.
Har ni några tankar om dem så kontakta gärna OBK:s styrelse.

Remissomgång 2 – Regler för Nosework

Revidering av regler för Nose Work – remissomgång 2

Nuvarande regelverk i Nose Work gäller från 1 januari 2020 till 31 december 2021.

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) genomför nu sin första ordinarie regelrevidering.

Ni inbjuds här att delta i den processen. SNWK, Nose Work-sportens huvudman inom Svenska

Kennelklubben (SKK), ansvarar för regelrevideringsprocessen.

Hunden ska hållas kopplad i fler naturreservat.

2019 beslutade Länsstyrelsen om en ny föreskrift för detta och flera andra naturreservat:

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken är det förbjudet att ha hund okopplad.

Reservaten det gäller är:

Hylte kommun: Lintalund

Kungs­backa kommun: Hördalen, Näsbokrok och Svängehallar-Fjärehals

Varbergs kommun: Gamla Köpstad, Getteröns naturreservat, Hjörne, Långanskogen och Åkraberg

Falkenbergs kommun: Bengtesgårds äng, Björkekullen, Hällarp och Älmebjär

Halmstads kommun: Eketånga, Mogölsmyren, Möllegård, Nissaström, Porsbjär, Svarta klippan och Villshärad

Laholms kommun: Skummeslövs sanddyns­reservat och Åstarpe mosse

 

Varför togs beslutet?

Lösspringande hundar i naturreservat orsakar problem. Besökare, med och utan hund, kan uppleva obehag av för dem okända lösspringande hundar.

 

Får, hästar och nötkreatur kan bli stressade av hundar. Vid flera tillfällen har lösspringande hundar orsakat att får skadats och t.o.m. dött i länets naturreservat.

 

Fåglar och då särskilt markhäckande fåglar och fåglar som lever i flock störs av lösspringande hundar, vilket bl.a. kan orsaka försämrad reproduktionsframgång

och försämrad överlevnad.

 

Vid frågor, kontakta Länsstyrelsen på tel. 010-224 30 00 eller e-post,naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Funktionärspoäng
Som uppskattning för alla som hjälper till på klubbens evenemang och i styrelse och sektorer utgår numera poäng som kan utnyttjas inom klubben.
Mejla poäng till: fallkvist@icloud.com 

Funktionär Poäng
Domare 4
Tävlingsledare 5
Tävlingsledare utan utbildning 3
Sekreterare 5
Spårchef 5
Spårläggare 3
Sökfiguranter 3
Uppletande/budföring/skytt 1
Skrivare 2
Skrivare rallylydnad 5
Hindervakt 1
Inropare 1
Inköp/tävling 1
Kök/pass (3 timmar) 1
Styrelse/sektorer/kommittéer 3
Träningstävling 3
Sponsorer 1 poäng per 2 sponsorer

Jaktdagar i Skedala skog

Jaktdagar: 13/10, 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12-2021 samt 12/1, 19/1, 26/1, 9/2 och 23/2-2022.

Jakt på hare och räv sker i februari vid tjänlig väderlek.

Vid dåligt väder kan övriga jaktdagar förskjutas i samma vecka.

OBK har tecknat ett samarbetsavtal med Granngården.
Detta innebär att klubben får tillgodoräkna sig procent på det som medlemmarna handlar på granngården.

Svenska Brukshundklubbens värdegrund och kärnvärden.
Läs mer om detta på deras sida!

Start typing and press Enter to search